Ontdek Het Zelf


Op een leuke en laagdrempelige manier onderzoekend, ontwerpend en ontdekkend leren met je leerlingen? Dat kan met de uitdagingen van het lespakket Ontdek het zelf. De uitdagingen zijn gratis te downloaden!

Het lesmateriaal stimuleert een creatieve en nieuwsgierige houding bij leerlingen in het primair onderwijs.

Er zijn zes uitdagingen op vijf niveaus beschikbaar (groep 1 en 2, 3 en 4, 5 en 6, 7 en 8 en voor de plusklas).

 

Leerdoelen

De leerdoelen van Ontdek het zelf sluiten naadloos aan bij het SLO leerplankader Wetenschap & Technologie:

  • het ontwikkelen van wetenschappelijke vaardigheden en denkwijzen door te onderzoeken en ontwerpen,
  • het ontwikkelen van 21ste-eeuwse vaardigheden, zoals creativiteit en probleemoplossend denken,
  • het stimuleren van verwondering en nieuwsgierigheid.

De uitdagingen van Ontdek het zelf bestaan uit kant-en-klaar lesmateriaal dat je direct in je klas in kunt zetten. Voor de uitdagingen worden materialen gebruikt die al op school aanwezig zijn, kosteloze wegwerpmaterialen, of materialen die eenvoudig aan te schaffen zijn.

De reeks uitdagingen Ontdek het zelf zijn bestemd voor alle klassen van het primair onderwijs en komen tot stand onder verantwoordelijkheid van TechYourFuture en HEIN!, in samenwerking met Heutink.

Bestellen

Wil je Wetenschap & Technologie een plek geven in het lesprogramma?

TechYourFuture, Hein! en Heutink geven je de kans om de uitdagingen gratis en vrijblijvend uit te proberen.